Franse minister stapt op om Corsica-beleid

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Chevènement, is vanmorgen afgetreden. Aanleiding is het plan van de regering-Jospin voor beperkt zelfbestuur voor Corsica.

Premier Jospin heeft het vertrek van Chevènement vanmorgen bekendgemaakt. Hij wordt opgevolgd door de socialist Daniel Vaillant, nu minister voor Parlementaire Betrekkingen. Chevènement bekleedde als enige minister van de Mouvement des Citoyens (MDC) een politieke sleutelrol in Jospins breedlinkse coalitie van socialisten, communisten, Groenen en MDC die sinds 1997 regeert. Met hem keert de MDC de coalitie de rug toe.

Het vertrek van Chevènement hing al enige tijd in de lucht. Vlak voordat Jospin in juli de Corsica-plannen bekendmaakte keerde zijn minister van Binnenlandse Zaken zich fel tegen meer autonomie voor het opstandige eiland in de Middellandse Zee. Hij zag daarin een ontoelaatbare inbreuk op de grondbeginselen van het Franse staatsbestel. Bovendien schept een grotere onafhankelijkheid van Corsica volgens hem een ongewenst precedent voor andere regio's die een lossere band met Parijs nastreven.

Vorige week, na terugkeer van vakantie, herhaalde Chevènement zijn weigering het omstreden wetsvoorstel in het parlement te verdedigen. Gisteren besprak hij met premier Jospin de kwestie. Jospin zei vanmorgen ,,met spijt'' kennis te hebben genomen van de wens van zijn minister op te stappen.

Jean-Pierre Chevènement (61) geldt als een oude vriend van Jospin. In 1993 verliet hij de socialistische partij en richtte hij de MDC op. Hij is na het vertrek van minister van Financiën Strauss-Kahn in november vorig jaar de tweede prominente politicus die de regering-Jospin verlaat.

Het vertrek van Chevènement komt op een ongelukkig moment. Frankrijk is dit halfjaar voorzitter van de Europese Unie en staat voor de lastige opgave besluiten over hervorming van de Europese instellingen voor te bereiden. Die zijn onder meer noodzakelijk met het oog op de ingewikkelde uitbreiding van de EU met landen in Midden- en Oost-Europa.

Het is niet de eerste keer dat Chevènement opstapt als minister. In 1983 trad hij af als minister van Industrie omdat hij zich niet kon verenigen met het economische beleid (lees: liberaliseringen) van de regering-Delors. En in 1991 stapte hij op als minister van Defensie uit de regering-Rocard uit protest tegen Franse deelname aan de multinationale troepenmacht in de Golfoorlog tegen Irak.

CHEVÈNEMENT: pagina 5