Aanleg Betuwelijn wellicht vertraagd

Het is niet zeker of de Betuwelijn volgens planning in 2005 in gebruik kan worden genomen. Dat heeft minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) de Tweede Kamer laten weten. De aanleg van kabels en leidingen voor de goederenspoorlijn en het verleggen ervan heeft grote vertraging opgelopen. Volgens Netelenbos is dit ,,een directe bedreiging'' voor de voortgang van de andere werkzaamheden. Een speciaal in het leven geroepen team van specialisten moet de achterstand zien weg te werken. Voor de hele Betuwelijn is het werk aan kabels en leidingen in 233 stukjes gehakt. Daarvan zijn pas 53 projecten klaar. De aanleg van de lijn zelf is inmiddels al in volle gang.