Poolse kerk: vergeving voor antisemitisme

De leiders van de Poolse katholieke kerk hebben in een boodschap, gisteren voorgelezen in alle kerken, om vergiffenis gevraagd voor het toelaten van antisemitisme in het verleden. ,,We vragen vergiffenis voor diegenen onder ons die minachting hebben getoond voor mensen van andere geloofsovertuiging of die antisemitisme hebben getolereerd. Antisemitisme is een zonde'', aldus de bisschoppelijke brief, die vrijdag door het Poolse episcopaat werd goedgekeurd tijdens een aan het jubeljaar gewijde bijeenkomst in Czestochowa.