Politiek Den Haag uitgebreid op www

De internetpagina's van NRC Handelsblad over de Haagse politiek, te lezen via www.nrc.nl/DenHaag, zijn deze zomer vernieuwd. Een politiek nieuwsoverzicht, dagelijks vanaf 16.00 uur te lezen, heeft een prominentere plek gekregen op de `Haagse site'. In het vervolg zijn hier ook de rubriek De Haagse Staat en de column van politiek commentator Mark Kranenburg te lezen.

Op de Haagse internetpagina's wordt het nieuws uit de krant voorzien van achtergronden. Over diverse thema's zijn actuele `Dossiers' te lezen. Een archief van nieuwsberichten en andere artikelen uit de krant maakt deel uit van deze dossiers. In de rubriek `Documenten' is de letterlijke tekst te lezen van brieven, toespraken en nota's die in NRC Handelsblad zijn aangehaald.

Een politieke vraag staat wekelijks centraal in de opinierubriek De Stemming. Deze week kan worden gedebatteerd over het toelaten of verbieden van bestrijdingsmiddelen in de landbouw.

In het afgelopen seizoen is onder meer uitvoerig gediscussieerd over modernisering van de monarchie, de uitbreiding van Schiphol, het aftreden van minister Peper en tientallen andere kwesties.

Naast actuele achtergronden biedt www.nrc.nl/DenHaag ook historische en staatsrechtelijke achtergronden bij het politieke nieuws. De rubriek `Personen' bevat biografische gegevens van alle bewindslieden en Tweede-Kamerleden.