Miljoenen weg door zeldzaam beestje

De Brabantse gemeente Vught lijkt een financiële strop van meerdere miljoenen guldens te gaan lijden door de zeldzame kamsalamander en een paar andere beschermde diersoorten. Vergevorderde bouwplannen moeten waarschijnlijk sneuvelen om het leefgebied van de dieren te beschermen.

Vught wilde in het buitengebied 270 nieuwe, dure huizen bouwen. De Provinciale Planologische Commissie heeft echter een negatief advies uitgebracht vanwege de waardevolle fauna. In het gebied is onder andere de kamsalamander aangetroffen. Aangezien deze salamander de `hoogste graad van bescherming' geniet mag er in zijn leefgebied niet worden gebouwd.

De gemeente heeft in het betreffende gebied al hele lappen grond aangekocht. Bovendien zijn afspraken gemaakt met aannemers. Als Vught die niet kan nakomen, volgen er claims. Dat levert samen met de grondverwerving al een schadepost op van zeven miljoen gulden.

Daarbij komt dat Vught inkomsten misloopt omdat er geen bouwkavels uitgegeven kunnen worden. Ook dat loopt vermoedelijk in de miljoenen, aldus de woordvoerder van de gemeente.

Toen de plannen voor de nieuw wijk enkele jaren geleden openbaar werden, moest de gemeente er volgens hem wel als de kippen bij zijn om grond aan te kopen. ,,Dat is de enige mogelijkheid om projectontwikkelaars buiten de deur te houden.'' De milieubeweging protesteerde, maar de gemeenteraad ging akkoord met de uitbreidingsplannen en de contracten met de aannemers. De provincie liet echter nog een studie uitvoeren naar gevolgen voor het milieu. Een definitief besluit moet nog worden genomen, maar de verantwoordelijke gedeputeerde zegt geen enkele reden te hebben om het voor uitbreiding negatieve advies naast zich neer te leggen.

Volgens de woordvoerder is Vught inmiddels vrijwel helemaal omgeven door de zogenoemde Groene Hoofdstructuur. ,,Dat betekent dat we langzamerhand zijn uitgebouwd.'' Over enkele jaren krijgt de gemeente weer wat lucht. Dan komen enkele kazerneterreinen beschikbaar.