`Legionella blijft een actueel probleem'

Burgemeester J. Haanstra van Bovenkarspel legt zijn functie als voorzitter van de West-Friese Flora neer. Het stigma van `legionella- burgemeester' wil niet wijken.

Met tachtigduizend bezoekers dacht de organisatie van de West-Friese Flora (WFF) vorig jaar na afloop terug aan een succesvol evenement. Twee weken later werd burgemeester Haanstra van Bovenkarspel gebeld door de GGD. Er was een legionella-epidemie uitgebroken. Uiteindelijk overleden achtentwintig mensen aan besmetting met de bacterie. Jan Haanstra is inmiddels twintig jaar burgemeester van Bovenkarspel en al tien jaar actief als voorzitter van de stichting West-Friese Flora. Nu legt hij zijn functie als voorzitter neer.

Waarom?

,,Alle bijeenkomsten waar ik als voorzitter sprak hadden een sfeer van rouw. Men bleef mij met de legionellabesmetting associëren. Ik was steeds maar één van de sprekers, maar wel vaak de toonzetter van bijeenkomsten. De WFF is de grootste indoor bolbloemenshow ter wereld, een kampioen. Met de vrijwilligers als team. Daar moet je een trainer boven zetten die het succes kan voortzetten. Ik was als trainer eigenlijk meer zorgverlener. Men bleef maar vragen waarom ik toen als burgemeester zó en zó heb gehandeld. Het onderwerp blijft actueel. Net luisterde ik in de auto naar de radio. Wéér een programma over legionella.''

Werd u door het bestuur van de stichting aangespoord om op te stappen?

,,Nee, ik heb die vraag zelf opgeworpen. Van aansporingen was geen sprake. De Flora moet een `top-teamleider' hebben. Niet iemand die bij de opening van een nieuwe bloemenshow met het leed van legionellaslachtoffers wordt geconfronteerd. Op die momenten paste mijn enthousiasme over de festiviteiten die plaatsvonden niet en kon ik niet als voorzitter functioneren. De nieuwe voorzitter, Boon, is jarenlang `ambassadeur' voor de WFF in het buitenland geweest. Hij heeft het legionellastempel niet meegekregen.''

U overwoog niet ook als burgemeester te vertrekken?

,,Nee, de gemeenteraad heeft niets laten blijken van onvrede over mijn functioneren. En ik heb ook een huiselijke reden: er moet brood op de plank. Maar er komt een einde aan. Over anderhalf jaar, hoe zeg je dat, valt de bijl voor mij. Dan ga ik met pensioen.''

Welk gevoel overheerst?

,,Met een bloedend hart neem ik afscheid. Dat kan ik niet ontkennen. Maar het is mijn eigen beslissing. Het heeft niet veel overleg gekost.''

Blijft het stempel van de besmetting ondanks uw vertrek niet toch aan de stichting plakken?

,,Als ik dat dacht had ik deze beslissing niet genomen. Het risico bestaat. Wij hebben de besmetting toen met veel nazorg aangepakt. Dat brengt extra publiciteit met zich mee. Dat is bij legionella-uitbraken elders wel anders gegaan. Uit commercieel oogpunt zou je minder ruchtbaarheid aan de zaak moeten geven. Maar de stichting vindt dat vorig jaar de juiste beslissingen zijn genomen. Binnen de grenzen van het menszijn hebben wij het heel behoorlijk gedaan.''

Is het legionellaverhaal nu afgelopen voor u?

,,Nee, men zal mij waarschijnlijk blijven vragen of ik niet die ex-voorzitter van de West-Friese Flora ben. Dat zal ik dan bevestigen.''

    • Ronald Rovers