Kamer wil duidelijkheid over `staanplaats' bij NS

De Tweede Kamer wenst snel opheldering van minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over een mededeling van de Nederlandse Spoorwegen dit weekeinde dat het vervoersbedrijf de komende tijd niet iedere reiziger een zitplaats kan garanderen.

De NS liet weten dat het bedrijf niet op tijd over voldoende nieuw materieel zal kunnen beschikken. De groei van het aantal reizigerskilometers is vooral in de eerste helft van dit jaar sneller geweest dan tot dusverre gebruikelijk was, 2,7 procent tegen gemiddeld 1,5 procent in voorgaande jaren. Bovendien verkeert het bedrijf al geruime tijd in onzekerheid omtrent een aantal belangrijke contracten.

De regeringspartijen PvdA en VVD willen zo snel mogelijk van Netelenbos horen hoe het nu gesteld is met de onderhandelingen over het zogeheten prestatiecontract. Dit contract moet de voorwaarden vaststellen waaronder de NS tot 2010 exclusief op het hoofdnet mag gaan rijden. Ook blijft onzeker of de NS na 2005 de voornaamste exploitant zal zijn van de hogesnelheidslijn-Zuid, waarvan naar verwachting ook veel binnenlandse reizigers gebruik zullen maken. Oppositiepartij CDA is eveneens bezorgd over de gang van zaken.

Minister Netelenbos liet vanmorgen bij monde van een woordvoerster weten dat ze op dit moment weinig kan doen. ,,Reizigers kopen een vervoersbewijs en geen zit- of plaatsbewijs'', aldus de woordvoerster. ,,De NS is een zelfstandig bedrijf. Het beslist zelf over de investeringen en ook de prognoses over de reizigersaantallen doen ze zelf. NS heeft eigen bedrijfsvoering en dit hadden ze al lang aan kunnen zien komen.''

De Kamerleden menen dat reizigers recht moeten krijgen op compensatie als ze geen zitplaats in de trein kunnen bemachtigen. Maar volgens een woordvoerder van de NS is dit praktisch moeilijk uit te voeren: ,,Dan moeten reizigers kunnen bewijzen dat ze gestaan of gezeten hebben.'' Het PvdA-Kamerlid Van Gijzel opperde vanmorgen dat de NS wellicht ook speciale staanplaatsen zou moeten verkopen, voor bijvoorbeeld 60 procent van het huidige tarief.

SUCCES NS: pagina 3