Delegatie IMF naar Antillen

Een delegatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal op 5 september een bezoek brengen aan de in ernstige financiële nood verkerende Nederlandse Antillen. Het IMF zal overleg voeren met de Antilliaanse regering over het economisch hervormingsprogramma.

Nederland stelt een groen licht van het IMF als voorwaarde voor het verlenen van een overbruggingskrediet aan de Antillen. Vorige week liet staatssecretaris De Vries (Koninkrijkszaken) in deze krant weten bereid te zijn tot een dergelijk krediet. Maar de Antilliaanse premier Pourier, die deze week een bezoek brengt aan Den Haag, moet er volgens de staatssecretaris niet op rekenen met ,,een zak met geld'' te kunnen terugkeren naar Willemstad. Het IMF stelde tot nu toe als voorwaarde voor een bezoek aan de Antillen, dat de Antilliaanse regering vooraf zogenoemde ,,prioritaire acties'' zou realiseren. Daartoe behoren de Machtigingswet, die onlangs met steun van het parlement in Willemstad werd afgekondigd, en ,,krachtdadige maatregelen'' die door de regering werden aangekondigd voor inkrimping van het ambtenarenapparaat. De Machtigingswet stelt de regering in staat tal van maatregelen te nemen zonder tussenkomst van het parlement. Nederland zal de Antilliaanse regering deze week een ,,geclausuleerde toezegging doen'' voor tijdelijke extra financiële hulp, zei een woordvoerder van staatssecretaris De Vries vanochtend. Pourier hoopt op een overbruggingskrediet van 109 miljoen gulden, waarmee de eilanden tot eind dit jaar aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Dat bedrag is gelijk aan het tekort voor dit jaar op de landsbegroting van de Antillen. Later volgen onderhandelingen over een overbruggingskrediet van 235 miljoen gulden voor de komende drie jaar en een herstelkrediet van 536 miljoen gulden om de economie te stimuleren. Ook streeft de regering naar herfinanciering van de openbare schuld ter waarde van drie miljard gulden.

DOSSIER ANTILLEN www.nrc.nl