Basisschool kost 25.000 gulden per jaar

In het Zuid-Hollandse Rockanje heeft vanochtend een nieuwe particuliere basisschool haar deuren geopend. Instituut Westvoorne b.v. exploiteert in Rockanje al dertien jaar een opleiding voor voortgezet onderwijs. Nu zijn daar de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool bijgekomen. Op dit moment hebben zich vijftien leerlingen ingeschreven voor groep 4,5, 7 en 8.

De school biedt meer aandacht voor de individuele leerling. Daar hangt wel een prijskaartje aan, zegt directeur R. Pottesch. Het cursusgeld voor de nieuwe basisschool bedraagt vijfentwintigduizend gulden per jaar. In het reguliere basisonderwijs betalen ouders vrijwillig gemiddeld honderd tot driehonderd gulden. Het geld wordt besteed aan extra faciliteiten. Waar in het reguliere basisonderwijs volgens Pottesch één computer per groep van 25 kinderen beschikbaar is, heeft Westvoorne voor elke drie kinderen een pc. De docenten hebben elk één groep onder zich zodat de kinderen niet verschillende docenten per week krijgen. Elke groep bevat maximaal zes leerlingen. Het meest opvallende verschil met reguliere basisscholen is volgens de directeur het individuele leerplan dat de school voor elke leerling opstelt. Verder zijn een orthopedagoog en een remedial teacher.

De nieuwe basisschool ontvangt geen enkele overheidsbijdrage volgens het ministerie van Onderwijs maar moet wel aan leerplichtwet voldoen. Dat betekent dat verzuim en inschrijvingen door de opleiding moet worden aangemeld. De gemeentelijke leerplicht-ambtenaar Bert Hamer zegt nooit klachten over het instituut te hebben ontvangen. De oprichting van de nieuwe basisschool is ,,keurig in overleg met de gemeente'' tot stand gekomen.