Aantal reptielen blijft stabiel

Het gaat niet slecht met de drie soorten slangen en vier soorten hagedissen die in Nederland nog voorkomen. Hun aantal blijft stabiel, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend. De populaties van deze zeven reptielensoorten gingen sinds 1950 alleen maar achteruit. Van de leefomgeving is veel verdwenen en resterende gebieden worden bedreigd door verdroging, versnippering en vergrassing. Zes van de zeven reptielensoorten staan op de rode lijst van bedreigde en kwetsbare soorten. De zandhagedis is tussen 1994 en 1999 zelfs in aantal toegenomen. Ook muurhagedissen doen het goed in hun leefgebied, Zuid-Limburg. De meest algemene soort, de levendbarende hagedis, neemt sinds 1994 in aantal af. Twee van de drie slangensoorten (de ringslang en de adder) blijven in aantal ongeveer stabiel sinds 1994. Een grote populatie ringslangen wordt momenteel echter bedreigd door aanleg van IJburg bij Amsterdam.