Werkende moeders zijn geen profiteurs 2

Er wordt heel wat afgezeurd over het onderwerp: vroeger waren de crèches niet in orde, daarna waren de vrouwen zelf niet in orde, nu weer gaan de kinderlozen zich ergeren aan de `privileges' en houding van de werkende moeders. Al het gezeur over ouderschapsverlof verraadt een beschamende onmaatschappelijkheid. Die ouders worden namelijk aangemoedigd om kinderen te krijgen omdat er na deze werkenden ook nog een wereld moet zijn. Dat het nu opvalt dat het tijd en inspanning kost is alleen maar goed.

Dat de wereld vroeger zo geregeld was dat deze `last' zonder discussie aan vrouwen werd opgedragen hebben wij als een misstand achter ons gelaten. Bewuste kinderloosheid is op de keper beschouwd onmaatschappelijk, maar als het binnen de perken blijft niet erg, omdat er ook mensen zijn die graag kinderen hebben. Met wat stimulerende maatregelen van de overheid, die kennelijk nodig zijn anders zou de overheid het laten, ontstaat er hopelijk een evenwicht wat voor voldoende continuïteit zorgt. Werkende vrouwen met kinderen nemen de moeilijkste opgave op hun bordje die er is: geïntegreerde persoonlijkheden proberen te zijn, die privéleven en het maatschappelijke leven met elkaar in evenwicht hebben. Dat dat niet altijd in voldoende mate lukt is te verwachten, zeker daar het vrouwen vaak nog moeilijk gemaakt wordt terwijl ze vaak zelf moeten uitvinden hoe het moet.

    • G. van der Heijden