Werkende moeders zijn geen profiteurs 1

In het artikel `Moedermacht gaat irriteren' (NRC Handelsblad, 21 augustus), wordt een aantal extreme voorbeelden genoemd van misbruik van verlofregelingen (onder andere van vaders die ouderschapsverlof opnemen om te gaan golfen!) en van moeders die op het werk de kantjes er van af lopen onder het mom dat ze hetzij onderweg zijn naar de crèche, hetzij nog bezig zijn daar vandaan te komen.

In grote lijnen worden werkende moeders neergezet als een groep door de overheid te zeer beschermde profiteurs, waaraan een meerderheid van leidinggevenden en (kinderloze) collega's zich ergert.

Ze bevallen maar raak en belasten hun collega's nog eens extra door vervolgens schier ongelimiteerd ouderschapsverlof op te nemen. De collega's en leidinggevenden die worden geciteerd hebben heel wat te klagen. Als werkende moeder herken ik mezelf er totaal niet in. Evenmin kan ik de geschetste voorbeelden in verband brengen met de werkende moeders die ik ken. Misschien beweeg ik me in de verkeerde kringen en sta ik ver buiten de realiteit?

De werkende moeders die ik ken zijn goed opgeleid en zeer gemotiveerd om zich te blijven ontwikkelen in hun werk. Zij zijn gedreven en halen uit zichzelf en hun omgeving wat er in zit. Zij zijn in de regel niet minder dan vier dagen op hun werk en draaien vaak op gekke tijden overuren om de fulltime banen die zij in feite hebben, toch in vier dagen uit te kunnen voeren. Zij gaan flexibel om met bereikbaarheid en inzetbaarheid op `thuisdagen' en tijdens de avonduren en zij zorgen er voor dat anderen zo min mogelijk extra werk hebben op de dagen dat zij niet fysiek op het werk aanwezig zijn. Ziekmeldingen vanwege hoofdpijn en ADV dagen zijn voor mensen die daar tijd voor hebben; niet voor ambitieuze werkende moeders, die met plezier hun werk doen.

Kortom: ik zie vooral vrouwen die donders goed weten, dat als ze hun plichten niet heel erg goed nakomen, het met hun rechten al snel gedaan is. Als je in het bedrijfsleven een leuke ontwikkeling door wilt maken, dan zorg je er wel voor dat duidelijk is dat men op je kan rekenen. Dat geldt voor iedereen, maar nog eens te meer voor werkende moeders, die moeten oppassen dat ze niet automatisch in het vakje `moeilijk inzetbaar, want deeltijder' terechtkomen.

Moeder zijn en werken is een voorrecht. Door te kiezen voor het combineren van kind en baan, ben ik in de ogen van sommigen een `rotmoeder'. Ik weet wel beter, maar het stoort me dat een krant als NRC Handelsblad nu de werkende moeders ook nog eens als `rotmedewerkers' afschildert.

    • M.A. Swanson