Voet als aas

In de Verenigde Staten heeft een consumentenorganisatie de namen van ruim 20.000 artsen openbaar gemaakt wier gedrag `verdacht' is. Een van die artsen, dr Frederick E. Reed, had een door hem geamputeerde voet als lokaas in een krabbenval gebruikt. De Public Citizen groep vindt dat het Amerikaanse databestand van artsen die veroordeeld zijn voor slechte praktijkvoering voor iedereen toegankelijk moet zijn. Dat bestand is nu alleen toegankelijk voor verzekeraars en anders organisaties in de gezondheidszorg. De Amerikaanse artsenorganisatie AMA is tegen openbaarmaking omdat niet iedere zaak die daarin is vastgelegd een halszaak is. Een commissie van het huis van afgevaardigden heeft echter besloten dat een geannoteerde versie openbaar moet zijn.

ophef@nrc.nl

    • Wim Köhler