VN-chef: nog 7.500 man voor Sierra Leone

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties heeft gisteren opgeroepen de VN-vredesmacht in Sierra Leone met 7.500 man te versterken om de regering te helpen de controle over haar land te heroveren.

Secretaris-generaal Kofi Annan wil de vredesmacht tot 20.500 man uitbreiden. In een rapport aan de Veiligheidsraad van de VN deed hij een beroep op de internationale gemeenschap de extra troepen te leveren. De Veiligheidsraad van de VN spreekt maandag over de situatie in Sierra Leone, waar een uiterst gewelddadige rebellengroep, het Revolutionair Verenigd Front (RUF), afgelopen mei met de gijzeling van honderden VN-militairen de burgeroorlog weer deed oplaaien. De Raad zal uiterlijk 8 september stemmen over Annans aanbevelingen, wanneer het mandaat van de VN-macht in Sierra Leone afloopt. Volgens Annan kan een versterkte vredesmacht met het bestaande mandaat de rebellen het hoofd bieden.

In zijn rapport schreef Annan dat de rebellen nog steeds grote delen van het land beheersen. De bedreiging die ze voor de regeringstroepen, voor de VN-macht UNAMSIL en de bevolking vormen ,,moet niet worden onderschat'', aldus Annan. Volgens hem beschikt het RUF over verscheidene duizenden strijders, is het relatief goed uitgerust en houdt het ondanks conflicten tussen sommige groepen ,,een relatief goede bevels- en controlestructuur'' in stand.

De extra troepen moeten UNAMSIL allereerst in staat stellen haar aanwezigheid in het oosten en westen van het land te versterken. Op een toekomstig tijdstip moet de troepenmacht mogelijk in andere belangrijke gebieden, die niet onder regeringscontrole staan, worden gestationeerd, waaronder de belangrijkste diamantgebieden. De meeste landen die troepen aan UNAMSIL leveren hebben gewaarschuwd dat van hun soldaten niet kan worden verwacht dat ze deelnemen aan ,,een vredesafdwingende operatie'', die zou neerkomen op oorlog tegen de rebellen.

Annan onderstreepte in zijn raport de vredebewarende rol van UNAMSIL, maar zei dat ,,alle vijandige gewapende groepen moet worden duidelijk gemaakt dat UNAMSIL (..) de middelen en vastbeslotenheid heeft om geweld te gebruiken wanneer zij wordt aangevallen of uitgedaagd''. Hij voegde eraan toe dat het van het grootste belang is dat de internationale gemeenschap naast militaire druk ook economische en politieke druk op het RUF en andere vijandige troepen uitoefent.