Shell helpt?

De Groningse taalkundige dr. Tjeerd de Graaf heeft plannen om samen met zijn Leidse collega dr. Cecilia Odé veldwerk te verrichten in de noordelijke gebieden van Rusland. Hij hoopt op sponsoring van Shell.

Vooral de prosodie (spraakkenmerken zoals pauzes, tempo of toonhoogte) van kleine lokale talen – sterk bedreigd door het Russisch – heeft de belangstelling van de Graaf en Odé. Vorige week vertrok De Graaf naar het eiland Sachalin om een voorstudie te verrichten onder sprekers van het Nivkh, waarvan nog slechts enkele honderden resteren. Het project luistert naar de naam Voices from Tundra and Taiga.

Odé, van huis uit slaviste en nu verbonden aan het (bijna afgeronde) Irian Jaya-project van NWO en de Universiteit Leiden, moet de uitvoerder van het Groningse project worden. De Graaf: ``Helaas is het erg moeilijk het benodigde geld bijeen te brengen. Zo past het project niet in het onderzoeksprofiel voor de taalkunde van mijn faculteit. Daarom proberen we het via het Ubbo Emmius Fonds van de Rijksuniversiteit Groningen, dat bedrijven zoekt die als sponsor willen optreden.

De Graaf denkt daarbij in de eerste plaats aan Shell. ``Die gaat op Sachalin olie exploiteren, in de buurt van gebieden waar de Nivkh wonen. Elders hebben dergelijke boringen in het verleden grote ecologische schade aangericht. We zouden ons kunnen voorstellen dat bij een oliemaatschappij als de Shell het inzicht is gerezen dat een klein deel van de gemaakte winsten ten goede zou moeten komen aan de lokale bevolking. Bijvoorbeeld door het ondersteunen van programma's zoals dat van Cecilia en mij.''

Een andere mogelijke geldschieter is de Japanse overheid, zeker als binnenkort het geschil met Rusland over de zuidelijke Koerilleneilanden wordt bijgelegd. De Graaf: ``Volgens een internetkrant uit Wladiwostok komt president Poetin naar Sachalin en aansluitend brengt hij van 3-5 september een officieel bezoek aan Japan. De kans bestaat dat hij de zuidelijke Koerilleneilanden bij die gelegenheid teruggeeft en de grens tussen Rusland en Japan weer de Zeestraat van De Vries wordt. Als tegenprestatie zal Japan de oostelijke gebieden van de Russische Federarie van ruime steun voorzien. Japan doet al veel voor de eigen autochtone bevolking, zoals de Ainu, en Kyoto herbergt een omvangrijk project ter bescherming van bedreigde talen. Graag zouden wij daaraan ook een bijdrage leveren.''

    • Dirk van Delft