Rijk geeft 270 miljoen voor wijk Enschede

De gemeente Enschede krijgt 270 miljoen gulden van het kabinet om een begin te maken met het herstel van de door de vuurwerkramp verwoeste wijk Roombeek.

Het geld is bedoeld voor puin ruimen, bodemsanering en het voorbereiden van plannen voor herbouw van de wijk. Naar verwachting zal over twee à drie jaar worden begonnen met de bouw van nieuwe woningen, scholen en bedrijven in de wijk.

Dat heeft minister Van Boxtel (Grote-stedenbeleid) gisteren na afloop van de ministerraad bekendgemaakt. Het bedrag van 270 miljoen gulden komt voor het grootste deel van de begroting van Binnenlandse Zaken. Ook andere departementen leveren een bijdrage.

Van Boxtel benadrukte dat de 270 miljoen gulden een werkkapitaal betreft, waarmee Enschede direct aan de slag kan. Van Boxtel liet weten dat Enschede eventueel later extra bijdragen kan vragen, op basis van ,,goed onderbouwde plannen''. De minister onderstreepte dat het kabinet zich ,,zeer betrokken en verantwoordelijk voelt'' om Enschede te steunen bij de nasleep van de ramp. ,,Enschede krijgt wat het nodig heeft'', aldus de minister.

De gemeente Enschede had eerder 500 miljoen gulden rijkssteun gevraagd. Loco-burgemeester E. Helder zei ,,veel waardering te hebben'' voor de bijdrage die het kabinet nu in eerste instantie biedt. Hij stelde dat Roombeek op termijn een leefbare wijk moet worden: ,,Een wijk die letterlijk zó gebrandmerkt is, moet een plus krijgen'', aldus Helder. Hij denkt daarbij onder meer aan extra investeringen in onderwijs, openbaar vervoer, bedrijventerreinen en informatietechnologie in de wijk.

Roombeek was voor de ontploffing van vuurwerkfabriek SE Fireworks, op 13 mei, een achterstandswijk.

Helder meldde tevens dat RABO-topman W. Meijer bereid is gevonden het voorzitterschap van de op te richten Commissie Wederopbouw Enschede-Noord op zich te nemen. ,,Die commissie gaat ons adviseren bij de wederopbouw en voor ons bemiddelen met onder meer het Rijk'', zei Helder.

Na sloop en bodemsanering verwacht Helder dat ,,eind 2002, begin 2003'' begonnen kan worden met de bouw.