Nieuwe meevallers

Het kabinet heeft afgelopen week 1,3 miljard gulden extra uitgaven verdeeld over de verschillende departementen. In mei had het kabinet al een bestemming gegeven aan 5,6 miljard extra uitgaven. Overzicht van de verdeling van de nieuwe `meevallers':

Volksgezondheid: totaal 350 miljoen gulden. Onder meer verdeeld over: huisartsen (140 mln), bestrijding wachtlijsten in ziekenhuizen (100 mln), medische specialisten (60 mln);

Binnenlandse Zaken: totaal 320 miljoen gulden, met onder meer 200 miljoen voor Enschede van dit departement;

Onderwijs: totaal 320 miljoen gulden. Voor onder meer: gebouwen en inventarissen (100 mln), wetenschappelijk onderzoek (50 mln), vervangingsfonds (50 mln);

Defensie: 200 miljoen, voor Europees veiligheidsbeleid;

Landbouw: 55 miljoen gulden, voor landinrichting (15 mln) en innovatie (40 mln);

Justitie:: 20 miljoen gulden, voor Immigratie- en Naturalisatiedienst.