Nieuwe directeur advertentiebedrijf PCM

C.A. Vis wordt per 1 december de nieuwe directeur van het Advertentiebedrijf van PCM Landelijke Dagbladen. De heer Vis (50 jaar) is nu nog werkzaam als algemeen directeur bij de Ster (Stichting Etherreclame) te Hilversum. (Redactie Economie)