Minder gebruik ziekenhuisbedden

Het rendement van de ziekenhuizen blijft dalen. Het aantal bedden is de laatste tien jaar weliswaar met ruim 7.300 verminderd, maar de resterende 61.034 bedden worden steeds minder gebruikt. In 1989 was de bezettingsgraad van de ziekenhuizen nog 74 procent, vorig jaar was dit percentage gedaald tot 65,8. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage `Gebruik ziekenhuisvoorzieningen' van het Utrechtse onderzoeksinstituut Prismant. In de afgelopen tien jaar is het aantal algemene en academische ziekenhuizen ook gedaald: van 137 tot 106. Sinds 1989 is de gemiddelde verblijfsduur is evenwel gestaag afgenomen.