Kuijken wordt SG Algemene Zaken

Drs. W.J. Kuijken wordt de belangrijkste ambtelijke adviseur van minister-president Kok. Kuijken, nu nog de hoogste ambtenaar op het ministerie van Binnenlandse Zaken, wordt secretaris-generaal op het ministerie van Algemene Zaken.

Wim Kuijken (47) is de opvolger van mr. L.A. Geelhoed, die benoemd is tot advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg.

Kuijken is sinds 1995 secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was hij gemeentesecretaris van Den Haag (1991-1995). Eerder vervulde hij verschillende functies op de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische zaken.

De secretaris-generaal van Algemene Zaken geldt als de belangrijkste ambtenaar in Nederland. Hij is de vertrouweling van de premier. De secretaris-generaal van Algemene Zaken ,,rangeert wagons'', zei Geelhoed een paar jaar geleden. ,,De inhoud van beleid wordt op de verschillende vakdepartementen gemaakt. Wij proberen er een trein van te maken die kan rijden. Algemene Zaken staat voor de eenheid van beleid.''

Ook Kuijkens echtgenote, J.F. Zaaijer, heeft een topfunctie op het ministerie van Algemene Zaken. Zij is raadadviseur van de premier. Qualitate qua hebben de negen raadadviseurs in ambtelijk Den Haag veel aanzien: ze zijn de `luistervinkjes' van de premier.

Evenals Geelhoed is Kuijken lid van de PvdA. De nieuwe secretaris-generaal geldt als een ambtenaar pur sang. ,Ik verdien tussen de 2,2 en 2,3 ton per jaar'', zei hij een maand geleden in een vraaggesprek met de Volkskrant. ,,Een topfunctie bij de rijksoverheid oefent een grote aantrekkingskracht uit. Er wordt gejaagd door headhunters, ook op mij. Met salarissen van vier ton, een half miljoen gulden per jaar. Maar ik zit gebakken aan de publieke sector. Ik houd van invloed. Ik zie mezelf geen zeepjes verkopen.''

Kuijken geldt als een aimabel en doortastend bestuurder die, naar eigen zeggen, geen politiek ambities heeft. ,,Ik voel me meer thuis in het politiek bestuurlijk advieswerk en management van een organisatie'', zei hij in 1994 tegen de Haagse Courant. ,,Daar kan ik mijn kwaliteiten beter kwijt dan in de politiek.''

Tot 1 september heeft Kuijken een halve dag per week vrij. ,,Ik heb vorig jaar een zoon gekregen, mijn eerste kind'', zei hij tegen de Volkskrant. ,,Dat vond ik op mijn 47ste zo bijzonder dat ik ouderschapsverlof heb opgenomen. (...) Als je het wilt kan er veel. Ik hoef ook niet meer te denken: het is schadelijk voor mijn carrière.''

Kuijken studeerde economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en volgde in 1995 J. van Aartsen op die minister van Landbouw was geworden in het kabinet-Kok.