Kinderopvang gehinderd

Startende commerciële kinderdagverblijven ondervinden tegenwerking van gemeenten.

Nieuwe kinderdagverblijven hebben vaak problemen met gemeenten. Ambtenaren zouden weinig vertrouwen hebben in commerciële initiatieven waardoor subsidiegelden voor bestaande opvangplaatsen worden aangewend.

Een groep ondernemers stuurde over de obstakels die zij tegenkwamen bij het opstarten van een commercieel kinderdagverblijf een brief aan staatssecretaris Vliegenthart (VWS). Daarbij werden zeven `cases' meegestuurd, waarin werd beschreven hoe gemeenten nieuwe initiatieven begroeten.

Diny Wissink heeft in Delft kinderdagverblijf Wiskids opgezet. Dat kostte enige moeite. ,,Toen het ondernemingsplan was afgestemd op de gemeentelijke verordening waarin staat hoeveel vierkante meter speelruimte per kind verplicht is en dat baby's niet op zolder mogen worden opgevangen, kreeg ik te horen dat er geen geschikte locatie was. Er was geen gebouw, er was geen bouwgrond en als die beschikbaar kwam, zou die naar een bestaande stichting voor kinderopvang gaan, werd mij verteld. Doordat ik bleef aandringen, heeft de gemeente mij uiteindelijk geholpen.'' Om een locatie te vinden, is Wissink met de auto door Delft gaan rijden. Toen ze een geschikte locatie vond, moest eerst het bestemmingsplan worden gewijzigd. Dat kost minimaal twee jaar. Bij een andere locatie bleek de bestemming wel in orde maar was er al een cultureel centrum gepland, aldus Wissink.

Bij Peter Sommer, die een dagverblijf in Rotterdam probeerde te beginnen, gebruikte de gemeente andere argumenten. Sommer vroeg om een vergunning voor een geschikte locatie. Nadat de GGD goedkeuring had verleend, bleek dat Bouw en Woningtoezicht bezwaren had. Het bestemmingsplan moest gewijzigd. Vervolgens zei de afdeling ruimtelijke ordening van de gemeente dat het dagverblijf tot geluidsoverlast en tot verkeersoverlast zou leiden. Dat argument werd door Bouw en Woningtoezicht verworpen. De afdeling ruimtelijke ordening liet toen weten dat de vergunningsaanvraag te laat was ingediend. Het had drie jaar eerder gemoeten. Sommer kreeg ook te horen dat de ambtenaar ,,zich moest inspannen voor een particulier initiatief terwijl de afdeling het al zo druk had''.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt niet officieel van de klachten van de ondernemers op de hoogte te zijn. ,,We zien slechts dat de richtlijnen van de staatssecretaris de gemeenten veel ruimte geven.'' Verschillende belangenorganisaties zeggen de problemen wél te kennen, hoewel ze benadrukken dat niet alle gemeenten voor moeilijkheden zorgen.

Het gebrek aan medewerking strookt niet met de groeiende behoefte aan kinderopvang. Het CBS liet donderdag weten dat voor het eerst sinds 1972 meer dan 200.000 kinderen zijn geboren. Samen met het gegeven dat vrouwen steeds sneller na de geboorte van hun kinderen weer aan het werk gaan, zou dat gemeenten moeten aansporen tot soepelheid, zegt Jaap Alting van de branchevereniging voor ondernemers in de kinderopvang. Staatssecretaris Vliegenthart heeft laten weten dat in de nieuwe Wet basisvoorziening kinderopvang meer aandacht komt voor ,,nieuwe commerciële aanbieders''.

    • Ronald Rovers