HOEKTAND VAN FOSSIELE REUZENVAMPIER WIJST OP WARMERE WINTER

Zo'n 300 jaar geleden was het in de omgeving van Buenos Aires minstens 2 °C warmer dan nu. Daardoor konden vleermuissoorten zich verder zuidwaarts verspreiden. Dat blijkt uit de vondst van een hoektand van een uitgestorven vleermuis, Desmodus draculae (Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, juli).

Zoals de naam al suggereert, leefde deze soort van bloed van zoogdieren, net als zijn hedendaagse verwant Desmodus rotundus. Mogelijk moeten beide vleermuizen tot dezelfde soort worden gerekend. Een reconstructie van het fossiele exemplaar wijst echter uit dat hij minimaal een kwart groter moet zijn geweest dan de huidige Argentijnse vampiers.

Paleontologen onderzoeken het sediment van de pampa's ten zuiden van Buenos Aires reeds geruime tijd nauwkeurig op restanten van zoogdieren. Doel daarvan is een beter inzicht te krijgen in het klimaat van de laatste paar eeuwen. De gevonden hoektand van de reuzen-vampier, zoals de Argentijnse paleontologen hem noemen, komt uit een aardlaag die (volgens C-14-datering) ongeveer 300 jaar geleden ontstond.

Volgens de onderzoekers is er geen enkele reden aan te nemen dat het fossiele exemplaar behoorde tot een soort die andere temperatuurcondities prefereerde dan de huidige soorten van Desmodus. Daarvan eindigt het verspreidingsgebied op plaatsen waar de minimale waarde van de juli-isotherm 12 °C bedraagt. De vindplaats van het fossiele exemplaar ligt echter zo'n 600 km zuidelijker dan die isotherm, wat inhoudt dat die isotherm destijds minimaal diezelfde afstand zuidelijker lag. Ten opzichte van het oudst bekende fossiele exemplaar van Desmodus draculae is die afstand zelfs ruim 2000 km; deze soort heeft nu een uiterste verspreiding tot een minimale juli-isotherm van 8 °C.

De onderzoekers concluderen dat in de 300 jaar die verlopen is na de dood van het fossiele exemplaar de temperatuur ter plaatse in de winter minimaal 2 °C hoger moet zijn geweest dan thans, en de zomertemperatuur 2-4 °C. Dat houdt in dat 300 jaar geleden een subtropisch klimaat heerste waar nu een gematigd-warm klimaat heerst. (A.J. van Loon)