H. van den Broek wel naar Indonesië

Oud-minister Van den Broek gaat als ,,bijzonder adviseur'' van de Indonesische regering deel uitmaken van een internationaal politiek adviespanel, waarin ook de vroegere Amerikaanse minister Kissinger zit.

Dit hebben minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en zijn Indonesische collega Shihab gisteren verklaard.

Volgens Shihab, die eerder gisteren met de vaste Tweede-Kamercommissie voor buitenlandse zaken sprak en daarna een werklunch met Van Aartsen had, wordt Van den Broek binnenkort uitgenodigd om naar Jakarta te komen. President Wahid wil met hem dan over de Nederlands-Indonesische betrekkingen en de positie van Indonesië in de Europese Unie spreken. Indonesië ziet in Nederland zijn eerste belangenbehartiger in Europa en meent dat Van den Broek als ,,uitstekende p.r. man'' de boodschap van de regering-Wahid goed kan overbrengen, zei Shihab.

Van Aartsen had al in mei van dit jaar, na een verzoek van de Indonesische regering om een ervaren adviseur aan te bevelen, de CDA'er Van den Broek gevraagd of hij daarvoor beschikbaar was. De oud-minister van Buitenlandse Zaken ('82-'92) en Eurocommissaris ('92-'99) had daarop ja gezegd maar daarbij gevraagd om een bevestiging en taakomschrijving door de regering in Jakarta.

Gisteren ontkende Van den Broek aanvankelijk categorisch dat hij adviseur van de Indonesische regering zou worden. Desgevraagd zei hij, zoals gisteren gemeld: ,,Nonsens, daar is geen enkele aanleiding toe, ik ben door niemand gevraagd en heb mezelf natuurlijk ook niet aangeboden.''

Later gisteren, na de persconferentie van Van Aartsen en Shihab, kwam Van den Broek terug van deze opmerking.

Desgevraagd zei hij toen dat hij sinds mei niets meer van de Indonesische regering had gehoord en er al rekening mee hield ,,dat het misschien intussen was overgegaan, dat men er in Jakarta anders over was gaan denken, na alles wat er de afgelopen maanden in Indonesië is gebeurd''.

Mocht dat inderdaad het geval geweest zijn, dan zou hij met een bevestigend antwoord als het ware een claim op de Indonesische regering hebben gelegd, zo verklaarde Van den Broek zijn aanvankelijke ontkenning.