Zalms zetpil

Ding flof bips. Je moet toch wat, als je de vakantiegangers vanaf 2002 bij wilt brengen in welke landen de euro wordt ingevoerd. En dus is de overheid gekomen met het ezelsbruggetje, dat van de eerste letters van de deelnemende landen de drie woordjes maakt. Ding en Flof zijn daarin al eigenaardig, maar Bips getuigt niet van veel respect voor de Europese partners. Zeker niet voor wie zich realiseert wie er in Bips passen: België, Italië, Portugal en Spanje. Waren dat niet precies de zwakke broeders, waartegen met name in VVD-kring destijds de nodige weerstand bestond om ze tot de euro-kopgroep toe te laten?

Club Mediterrannée, Southern Comfort en tal van andere termen waren er voor de drie landen aan de Middellandse Zee, die wantrouwen wekten met hun wankele munten en zomerse kijk op de overheidsfinanciën. België en Italië hadden (en hebben) verhoudingsgewijs de hoogste staatsschuld, waar de Nederlandsche Bank bij zijn advies aan de regering in 1998 expliciet voor waarschuwde. De weerstand mocht niet baten, en de zetpil moest bij Nederland toch in de bips.

Een volgend probleem worden eventuele nieuwe toetreders. Het aantal klinkers was al beperkt, en de beginletters van het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken en later de oost-Europese landen geven weinig hoop op een nieuw woord. Misschien dat Israel op basis van zijn I toch maar moet worden toegelaten tot de muntunie. Het doet tenslotte ook mee met het eurovisie-songfestival.

    • Maarten Schinkel