Winst Van Dorp Despec

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van Van Dorp Despec is in de eerste zes maanden van dit jaar met maar liefst 189 procent gestegen tot 8,9 miljoen gulden. Daarbij tekent de kantoorartikelenleverancier aan dat de sector agenda's & stationery niet meer is geconsolideerd, maar dat de cijfers ervan zijn opgenomen als resultaat deelnemingen. Van Dorp wil het onderdeel kwijt om zich te concentreren op de groothandelsfunctie. De omzet is in de eerste jaarhelft gestegen met 35 procent tot 646 miljoen. Van Dorp verwacht voor het tweede halfjaar een verdere groei van omzet en resultaat.