Vlieglawaai hindert nog 9.700 huizen

Het aantal woningen in de omgeving van Schiphol dat ernstige hinder ondervindt van vliegtuiglawaai zal het komende jaar tot 9.700 beperkt blijven.

Dit blijkt uit het nieuwe gebruiksplan dat de luchthaven voor de periode van 1 november 2000 tot 31 oktober 2001 ter goedkeuring aan minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft voorgelegd.

Daarmee zou Schiphol ruimschoots binnen de marge blijven die door het kabinet en de Tweede Kamer is vastgesteld. Op grond daarvan mogen 12.000 woningen in de omgeving van het vliegveld last hebben van overvliegende toestellen.

Schiphol gaat ervan uit dat het het komende jaar 436.700 starts en landingen zal verwerken, zo'n 20.000 meer dan dit jaar. Het aantal vluchten gedurende de nachtelijke periode van 23.00 uur tot 6.00 uur zal ongeveer even groot blijven als dit jaar: 12.860.

De zogeheten geluidszones, de gebieden rond Schiphol waar geluidsoverlast wordt getolereerd, zijn dit jaar aangepast. Het bleek mogelijk door de grenzen daarvan enigszins te verleggen meer vliegtuigen te verwerken, terwijl er per saldo minder woningen dan voorheen hinder van het geluid ondervinden.

Als blijkt dat Schiphol de geluidsnormen toch dreigt te overschrijden moet de luchthaven een of meer start- of landingsbanen sluiten. Minister Netelenbos heeft duidelijk gemaakt dat ze niet bereid is nieuwe overschrijdingen te tolereren, zoals het kabinet eind jaren negentig wel verscheidene keren deed.

Schiphol zag zich dit jaar genoopt het banengebruik in de loop van het jaar aan te passen in verband met een dreigende overschrijding van de geluidsnormen. Zo wordt thans de Kaagbaan zo min mogelijk gebruikt, terwijl de Buitenveldertbaan juist meer wordt ingezet dan aanvankelijk de bedoeling was.

Milieudefensie intussen is niet gelukkig met het nieuwe gebruiksplan van Schiphol. De milieuorganisatie vreest dat de luchthaven zich niet aan de beloftes uit het gebruiksplan zal houden en stelt daarom dat Netelenbos het plan moet afwijzen.