Van Thijn verlaat Van Gennep

Ed van Thijn is vertrokken bij uitgeverij Van Gennep. Zijn nieuwe boek Het verhaal, verschijnt 15 september bij uitgeverij Meulenhoff en niet zoals de bedoeling was bij Van Gennep, de uitgeverij waar Van Thijn sinds het geruchtmakende Dagboek van een onderhandelaar (1978) al zijn werk publiceerde.

De aanleiding voor het vertrek van Van Thijn, een van de boegbeelden van de uitgeverij, is het ontslag van uitgever Ronald Fagel. Die vertrok in mei na een conflict met directeur Joos Kat van de Wereldbibliotheek, de eigenaar van Van Gennep. Fagel wilde Van Gennep weer zelfstandig maken, terwijl Kat vreesde dat een langer bewind van Fagel het einde van het bedrijf zou betekenen. Met Fagels ontslag stond voor Ed van Thijn zijn eigen vertrek vast.

Voor Van Thijn is de discontinuïteit bij Van Gennep nu te groot om bij de uitgeverij te blijven, zegt hij ``Mijn verhaal heb ik helemaal in samenspraak met Ronald Fagel gemaakt. De wisseling van de wacht kwam erg abrupt voor mij. Ik hecht zeer aan goede persoonlijke relaties, vandaar dat dit voor mij reden was om mijn heil elders te zoeken. Bij Meulenhoff had ik al goede contacten.''

In Mijn verhaal gaat Ed van Thijn voor het eerst uitvoerig in op zijn persoonlijke geschiedenis. Hij schrijft onder meer over de verwerking van zijn oorlogservaringen en zijn politieke bewustwording. Het boek heeft volgens de auteur een ontstaansgeschiedenis van enkele decennia. Fagels voorgangers Rob van Gennep (1937-1994) en Jaap Jansen hadden er bij hem al op aangedrongen het boek te schrijven. ``Ik ben blij dat het er nu ligt'', zegt van Thijn. ``Het was een zware bevalling.''

Uitgever Joos Kat vindt het vertrek van Van Thijn ``heel slecht'' voor Van Gennep. ``Iedere auteur die onder deze omstandigheden vertrekt, kan anderen meetrekken. Maar we doen er alles aan om de toekomst van Van Gennep veilig te stellen.'' Kat is niet van plan de dagelijkse leiding van Van Gennep alleen te blijven voeren. Wel zal hij nauwer betrokken blijven bij het beleid van Van Gennep dan vroeger het geval was.

    • Arjen Fortuin