Sluiting Huize Doorn 2

Het is zeer merkwaardig dat Huize Doorn ontmanteld moet worden. Niet alleen omdat het Nederlandse vorstenhuis via nauwe banden met Duitsland en diens adel is verbonden. Ook vertegenwoordigt Huize Doorn een brok geschiedenis dat de moeite waard is om bewaard te blijven. Bovendien kan deze actie als een daad van desinteresse misschien zelfs vijandigheid jegens ons buurland worden aangemerkt. Sluiting van Huize Doorn is het zoveelste blijk van kruidenierskrenterigheid van onmuseaal Nederland.

    • A.W. van Emden-Geerlings