Sluiting Huize Doorn 1

Met verbijstering nam ik kennis van de voornemens van staatssecretaris Van der Ploeg inzake het sluiten van Huize Doorn, het museum van Keizer Wilhelm II en afstoting van de museale collectie (NRC Handelsblad, 22 augustus). De plannen van de staatssecretaris berusten op te smalle basis en zijn op de korte termijn gericht. Doemt voor ons oog op het zoveelste `landgoed in verval' in wording? Dit terwijl de provincie en andere rijksorganen zich inspannen het karakter van de `Stichtse Lustwarande' intact te houden.

Uitermate zwak is de argumentatie ,,geen binding met Nederland en Nederlandse geschiedenis'. Wel een zeer bekrompen nationalistisch gezichtspunt! De vele bezoekers zowel uit Nederland als Duitsland – mét hun kinderen – worden zich juist bewust van de historische en internationale aspecten. Bovendien is de sluiting een slag in het gezicht van Duitsland. Men ontneemt Duitsers de gelegenheid kennis te nemen van hun eigen geschiedenis waar het om een buitenlandse locatie gaat. Minstens een onvriendelijke daad!

    • Drs. J.H.C. Geusebroek