Pompstations

De verslaggever van `Hoofdpijnregeling voor pompstations' (16 augustus) is wel erg slecht en eenzijdig geïnformeerd. ,,De grote oliemaatschappijen namen een loopje met de subsidieregeling voor pompstationhouders in de grensstreek,' zo schrijft hij. Het tegendeel is echter het geval. Shell heeft zich bij het aanvragen van compensatie geheel gehouden aan de interpretatie die het ministerie van Financiën aan de Brusselse `de minimis-regeling' gaf. Dat de Europese Commissie de grenscompensatie grotendeels afkeurde, zegt meer over de gebrekkige opzet van de regeling, dan over de handelwijze van oliemaatschappijen. Bovendien is de staat, net als Shell, bij de Europese rechter in beroep gegaan tegen de afwijzing door Brussel.

Ronduit schandelijk is de insinuatie in het artikel over vermeende prijsafspraken. Dat er een onderzoek gaande is, betekent geenszins dat er prijsafspraken zijn. Integendeel, het rapport dat de ECD hierover opstelde, geeft ons inziens geen enkele aanwijzing voor strafbare feiten. En hoe dan ook: in ons rechtssysteem is gelukkig iedereen nog altijd onschuldig totdat hij door een rechter is veroordeeld.

    • Shell Persdienst
    • Maarten Broekers