Pas verschenen

Antjie Krog: De kleur van je hart. (Country of my skull) Vertaald door Robert Dorsman en Ed van Eeden.

Mets en Schilt/ Novib, 388 blz. ƒ44,90

De dichter Antjie Krog (1952) was hoofd van het team dat voor de Zuid-Afrikaanse radio verslag deed van de zittingen van de Waarheids- en verzoeningscommissie. Dit boek bevat een `subjectieve keuze' uit de verhoren van die commissie, aangevuld met essayistische stukken en werd bekroond met de prijs van de Hiroshima-stichting voor Vrede en cultuur.

Met een voorwoord door Adriaan van Dis.

Ger Groot: De uitgelezen Sartre. Boom/Lannoo, 373 blz. ƒ49,50 (geb.). Bij intekening op alle tien delen

ƒ44,50 per stuk.

Derde deeltje in de mooi verzorgde reeks `uitgelezen filosofen' van Boom/Lannoo. Eerder verschenen bloemlezingen uit het werk van Descartes en Spinoza. Ger Groot, journalist en docent filosofie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, koos sleutelteksten uit het wijsgerige oeuvre van de Franse existentialist Jean-Paul Sartre (van verscheidene vertalers), schreef een inleiding en stelde een notenapparaat samen. Onder meer `Het zijn en het niet' en `Existentialisme is humanisme'.

Jos Decorte: De uitgelezen Plato. Boom/Lannoo, 286 blz. ƒ49,50 (geb.)

In dezelfde reeks een vierde deeltje over Plato, samengesteld en ingeleid door Jos Decorte, hoogleraar filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven. Thematisch ingedeelde teksten van de Griekse wijsgeer over kennis en waarheid, de ziel van de mens, de ziel als reiziger, het filosofische project en de ongeschreven leer en het schrift.

Inez van Eijk: Etiquette.

Over moderne omgangsvormen.

Contact, 400 blz. ƒ49,90

Volledig herziene zesde druk van het in 1994 bij een Teleac-cursus voor het eerst verschenen boek, met niet alleen antwoorden op de vraag `hoe het moet' maar ook suggesties voor `hoe het ook kan', en met aandacht voor veranderingen in omgangsvormen.

Zo is het sinds oktober vorig jaar toegestaan om een koninklijke onderscheiding te dragen op een smoking, waar dat eerst alleen op een rokkostuum mocht.

Henriëtte Maassen van den Brink en Wim Groot: Lusten en lasten.

Over economie en emotie.

Prometheus, 176 blz. ƒ31,95

De auteurs (als hoogleraar economie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Maastricht en de Universiteit Wageningen) besteden vanuit een economische invalshoek aandacht aan partnerkeuze, fysieke aantrekkelijkheid, seksuele moraal en echtscheiding. Ook dergelijke vormen van menselijk gedrag blijken met behulp van economische theorie verhelderd te kunnen worden.

Edwin Kruys: Naar de tropen. Dagboek van een co-assistent in Afrika.

Van der Wees Uitgeverij, 151 blz. ƒ25,-

Verslag in dagboekvorm van een co-assistentschap in een Keniaas missieziekenhuis. De gebruikelijke problemen van het co-assistentschap worden gecompliceerd door cultuurverschillen, communicatieproblemen en een gebrek aan diagnostische en therapeutische middelen, maar verlicht door de aanwezigheid van Tuskerbier.