Noorse duikers woedend op Russen

De Noren hebben vorige week op het punt gestaan hun reddingspogingen bij de gezonken Russische kernonderzeeër Koersk te staken wegens de desinformatie van de Russen en de inmenging van Russische functionarissen in de operatie. Dat zei gisteren de leider van de operatie, admiraal Einar Skorgen, tegen het Noorse blad Nordlandsposten. Volgens hem konden de duikers van het Noorse team hun werk niet voortzetten zonder de medewerking van de Russen. ,,Soms werden er zoveel verkeerde feiten verschaft en was sprake van zoveel desinformatie dat de veiligheid van de duikers in gevaar kwam.''

Zo vertelden de Russen de te hulp geroepen Noren dat de stroming rond de gezonken Koersk te sterk was om een reddingsoperatie uit te voeren en dat het luik van de Koersk te zwaar beschadigd was om het te kunnen openen. Pas toen Skorgen zelf via een directe hot line contact opnam met de commandant van de Russische Noordelijke Vloot, admiraal Vjatsjeslav Popov (die hij persoonlijk goed kent), was sprake van een verbetering van de situatie. Drie keer belde Skorgen Popov, en in elk van de drie gevallen week de Russische bureaucratie, waarop de reddingsoperatie kon worden voortgezet. Uiteindelijk openden de Noorse duikers, niet gehinderd door de stroming, zonder problemen het onbeschadigde luik van de Koersk, om tot de conclusie te komen dat er zich aan boord geen overlevenden meer bevonden.

Eerder had Skorgen zich al beklaagd over het feit dat elke aanbeveling van de duikers bij de Koersk door een lange reeks Russische gezagsdragers moest worden goedgekeurd voordat ze in de praktijk kon worden gebracht. Hij zei eufemistisch ,,een beetje geïrriteerd'' te zijn over de lange bureaucratische weg die elk initiatief van de duikers moest afleggen. Een van de duikers zelf, een Brit, zei dat de Russen ,,elk plan, elke voorgestelde operatie terugdraaiden of veranderden''.

De klachten staan haaks op de verzekeringen van de Russische president Poetin – woensdag tijdens zijn televisiegesprek – dat geen enkele beschuldiging over incompetent gedrag van de Russen gegrond is.