Kustgebied 6.000 jaar bewoond

Bij werkzaamheden in het Wateringse Veld bij Den Haag zijn de oudste sporen van bewoning van het Zuid-Hollandse kustgebied ontdekt. Uit de vondsten blijkt dat hier al sinds de Steentijd, zo'n zesduizend jaar geleden, mensen hebben gewoond. Er zijn onder andere vuurstenen werktuigen, aardewerk, een barnstenen kraal en botmateriaal gevonden. Uit de vondst van botten van schapen en runderen blijkt dat deze mensen leefden van veeteelt. Ook zijn er aanwijzingen dat zij wild en vis aten.