`Kohl zette netwerk voor zwart geld op'

Helmut Kohl, oud-bondskanselier van Duitsland, blijkt persoonlijk het netwerk van zwarte rekeningen in de CDU te hebben opgezet. Hij begon hiermee al direct nadat hij in 1982 tot bondskanselier was gekozen. Tijdens zijn 16-jarig kanselierschap beschikte Kohl via deze rekeningen over ten minste 20 miljoen mark.

Dat blijkt uit onderzoek van de journalist Hans Leyendecker van de Süddeutsche Zeitung, die zich op betrouwbare bronnen beroept. Kohl heeft tot nog toe steeds verklaard niets met zwarte rekeningen van zijn partij te maken te hebben. Wel heeft hij in november 1999 toegegeven als partijvoorzitter tussen 1993 en 1998 ruim twee miljoen aan giften te hebben gekregen, die hij via CDU-rekeningen doorsluisde naar lokale partijafdelingen. De CDU had verzuimd de namen van de donateurs te noemen in de financiële jaarverslagen, wat volgens de wet op de partijfinanciering verplicht is. Kohl weigert nog steeds de namen te noemen. Een parlementaire commissie onderzoekt of de regering-Kohl destijds omkoopbaar is geweest.

Uit het artikel, dat de Süddeutsche Zeitung vandaag publiceert, blijkt dat Kohl toch zelf de initiator geweest is van het zwarte rekeningen-netwerk. Kohl zou destijds in het geheim zes miljoen mark van rekeningen van de CDU-fractie in de Bondsdag hebben laten halen, die naar de partijcentrale werden doorgesluisd. Het geld zou via een bemiddelaar uit de fractie aan de financieel beheerder van de partij Uwe Lüthje zijn overhandigd. Via de belastingadviseur van de CDU, Horst Weyrach, werd het geld op diverse zwarte rekeningen verstopt. Kohl begon destijds met de geheime rekeningen in verband met de belabberde financiële situatie van zijn partij.

Toen Kohl in 1973 voorzitter werd en penningmeester Walther Leisler Kiep vroeg naar de spaartegoeden van de CDU, zei deze dat de partij ,,bijna failliet'' was. De partij zat dringend om geld verlegen. Bovendien waren nog eens extra gelden nodig omdat in 1986 de Beierse zusterpartij CSU dreigde zich los te maken van de CDU. Als de christen-democraten ook in het grote Beieren zelf met kantoren present moesten zijn en campagne moesten voeren, was een flinke financiële injectie nodig.

Kohl was nog niet tot kanselier benoemd of hij begon zelf ijverig donaties te verzamelen. In 1982 zou hij Lüthje hebben gevraagd een ontmoeting te regelen met een bemiddelaar van de fractie. Bij dit gesprek kreeg Lüthje de zes miljoen mark overhandigd, die van geheime rekeningen van de fractie afkomstig waren. Met dit basiskapitaal bouwde Kohl vervolgens zijn financiële rijk op. Kohl zou tijdens zijn ambtsperiode zeker twintig miljoen hebben vergaard, die van geheel verschillende bronnen afkomstig waren.

Van de geldtransfers bestaan geen bewijzen meer. Noch Lüthje, noch Weyrauch heeft tijdens de commissieverhoren iets over de transacties van zes miljoen mark verklaard. Lüthje kon niet voor de commissie verschijnen, omdat hij aan longkanker lijdt, maar legde een schriftelijke verklaring af.

Lüthje zou in november vorig jaar, toen de Kohl-affaire aan het rollen kwam, CDU/CSU-fractieleider Wolfgang Schäuble hebben ingelicht over de zes miljoen mark. Dat gebeurde tijdens een gesprek in het Konrad Adenauer-Haus in Bonn, waar de CDU-partijcentrale zetelde. Lüthje keerde zich toen fel tegen al te diepgaande onderzoeken van de CDU naar het financiële schandaal, omdat dit volgens zijn vaste overtuiging ,,alleen op een catastrofe'' kon uitlopen.

Schäuble, die eerder dit jaar in verband met de zwartgeldaffaire als CDU-voorzitter sneuvelde, was destijds in de fractie ook voor financiën verantwoordelijk. Hij verloor zijn geloofwaardigheid na onduidelijkheden over een donatie van 100.000 mark, die hij van wapenhandelaar Karlheinz Schreiber zou hebben gekregen. Bij een verhoor door de parlementaire commissie in april heeft Schäuble volgens de Süddeutsche Zeitung indirect de transfer van zes miljoen bevestigd. Details kon hij zich niet meer herinneren. Wel liet hij weten dat er vaker transacties waren geweest. Schäuble en de toenmalige penningmeester Baumeister worden maandag door de parlementaire commissie verhoord.

    • Michèle de Waard