Gemeente belemmert commerciële kinderopvang

Commerciële initiatieven voor kinderopvang worden door gemeenten tegengewerkt. Een aantal ondernemers die problemen ondervond bij het starten van commerciële opvang heeft daarover, naar nu pas blijkt, vorige maand een brief gestuurd aan staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Het probleem is extra urgent geworden door de aanhoudende geboortegolf. De ondernemers vragen in de brief Vliegenthart een oplossing voor wat zij zien als ,,rechtsongelijkheid en concurrentievervalsing''. Het probleem wordt volgens de ondernemers veroorzaakt door de vrijheid die gemeenten hebben om rijkssubsidies voor kinderopvang te besteden. Vaak hebben gemeenten geen vertrouwen in commerciële initiatieven, weet Pia Bronsveld van Syntens, de organisatie die de groep ondernemers begeleidt. Subsidies komen dan terecht bij bestaande stichtingen voor kinderopvang, die voortkomen uit het welzijnswerk of ooit door gemeenten zelf zijn opgestart.

De klachten over ongelijke behandeling zijn niet beperkt tot de kleine groep ondernemers. Jaap Alting van de branchevereniging voor ondernemers in de kinderopvang: ,,De behandeling van een aanvraag wordt gekleurd door de medewerking van een individuele ambtenaar in een gemeente.'' Ook in de nieuwe conceptwet kinderopvang maakt Vliegenthart volgens hem geen duidelijke keuze tussen commerciële initiatieven en kinderopvang die door de overheid wordt betaald. ,,Subsidies bedoeld voor uitbreiding van het aantal opvangplaatsen, worden door gemeenten besteed aan het instandhouden van bestaande plaatsen.'' Maar geld is niet het enige probleem, aldus Alting. Voor kinderopvang moet de bestemming van een pand worden gewijzigd en dat neemt minstens twee jaar in beslag.

Vliegenthart erkent de problemen, schrijft zij in haar antwoord, maar stelt dat de nieuwe Wet basisvoorziening kinderopvang meer marktwerking en minder toetredingsproblemen voor nieuwkomers als uitgangspunt heeft.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten was vanmiddag niet voor commentaar bereikbaar.