Forse groei in- en uitvoer

De Nederlandse handel met het buitenland is het afgelopen halfjaar hard gegroeid. De waarde van de uitvoer steeg in vergelijking met de eerste helft van 1999 met 20 procent, die van de invoer nam 19 procent toe.

In totaal exporteerde Nederland voor 239,5 miljard gulden aan goederen. De import kostte 225,7 miljard gulden. Het handelsoverschot kwam zo uit op 13,8 miljard gulden. Het CBS noemt de opgaande conjunctuur in Europa, de florerende wereldhandel, de krachtige economische groei in Nederland en prijsstijgingen als oorzaken van de handelsgroei.

De prijzen van de Nederlandse im- en export lagen in de eerste helft van 2000 fors hoger dan een jaar eerder. Ongeveer de helft van de waardestijging van de invoer is veroorzaakt door hogere prijzen. De andere helft komt voort uit volumestijgingen. Het volume van olie en olieproducten nam weliswaar licht af, maar de prijzen ervan verdubbelden ruimschoots.

De uitvoerprijzen stegen met gemiddeld ruim 8 procent, de volumestijging van de Nederlandse uitvoer bedroeg bijna 12 procent. Ook hier speelden duurdere aardolieproducten een belangrijke rol in de waardegroei

Nederland importeerde het afgelopen halfjaar voor 127,1 miljard gulden uit landen van de EU, een groei van 13 procent. Vooral Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België exporteerden meer naar Nederland. Procentueel zijn de invoerstijgingen uit Finland, Griekenland en Spanje het sterkst.

De uitvoer naar EU-landen steeg met 20 procent tot 187,4 miljard gulden. Nederlands belangrijkste handelspartners – Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk – namen het leeuwendeel van de stijging voor hun rekening. Procentueel is de export naar het Verenigd Koninkrijk het sterkst gestegen.

Nederland heeft in het voorbije halfjaar voor 98,6 miljard gulden aan goederen ingevoerd uit landen buiten de Europese Unie, een toename met 28 procent. De uitvoer naar niet-EU landen steeg met 23 procent tot 52,1 miljard gulden.