`Elektriciteit te duur'

Nederland wordt een duur elektriciteitsland. Stroomproducenten en -distributeurs houden met onderlinge afspraken de prijzen hoog en de overheid beperkt de toestroom van goedkope buitenlandse elektriciteit. Het bedrijfsleven betaalt de rekening en lijdt jaarlijks zo'n half miljard gulden schade, zegt de Vereniging Energie, Milieu en Water. Deze vereniging van grootverbruikers vindt dat beloftes niet worden nagekomen; volgens EZ zou een vrije energiemarkt lagere prijzen opleveren, maar Nederland is het enige EU-land waar afnemers in een geliberaliseerde stroommarkt meer moeten betalen.