Einde Hoofdstad Operette is nabij

Het enige professionele operettegezelschap van ons land, de Hoofdstad Operette, is het einde nabij. Onlangs heeft het gezelschap schriftelijk van het rijk vernomen dat het wordt opgeheven om plaats te maken voor een `productiekern', die voor elke voorstelling opnieuw een bezetting en musici bij elkaar moet harken.

,,We moesten ons er maar op voorbereiden en vooral geen doorlopende verplichtingen meer aangaan'', aldus een aangeslagen directeur Marijke Tulp. Met de beslissing volgt staatssecretaris Van der Ploeg (cultuur) het advies van de Raad voor Cultuur.

Voor die nieuwe productiekern is vier miljoen gulden per jaar beschikbaar. De Hoofdstad Operette, met vijftig vaste medewerkers, had een jaarbegroting van 7,5 miljoen gulden ingediend. Om de kosten niet zo hoog te laten oplopen en ook nog eens flexibeler en veelzijdiger te kunnen werken, wilde het gezelschap dit voorjaar nog het koor en het ballet ontslaan. Daar kreeg het echter geen toestemming voor van de kantonrechter, die de financiële onderbouwing van dit plan onvoldoende vond.

,,Zo'n productiekern wordt een aanfluiting. Van die vier miljoen moeten we ook nog de orkestbegeleiding betalen. Bovendien kan er hooguit één voorstelling per seizoen worden gemaakt tegen nu drie'', aldus Tulp, die per 1 oktober ontslag heeft genomen.