Eerste handtekeningen A.F.Th.

De schrijver A.F.Th. zal zaterdag op de Uitmarkt in Amsterdam voor het eerst in het openbaar verschijnen sinds hij bekendmaakte zijn boeken niet langer onder zijn achternaam (Van der Heijden) te willen publiceren. De naamsverandering geldt voorlopig alleen voor de boeken in de nieuwe zevendelige cyclus Homo Duplex. Het eerste deel daarvan, Moeilijke voeten, verschijnt op 21 februari 2001.

In een schriftelijke verklaring van `secretaris' Dirk de Pender heeft A.F.Th. zijn naamsverandering inmiddels toegelicht: `Ten tijde van De tandeloze tijd 3 (1996) waren de initialen tezamen al ongeveer een logo geworden, zelfs zo dat de auteur tegenover zijn uitgever schertsend opperde zijn volgende boek ``onder alleen mijn voorletters uit te brengen''. Wat als een grapje begon, is nu een experiment. De cyclus Homo duplex gaat voor een deel over verschuivingen in identiteit, of, om een term van Alfred Kossmann te gebruiken, over identiteitszwendel, waarmee uiteraard niet de illegale handel in paspoorten wordt bedoeld. Achter elke naam gaat weer een andere naam schuil. De auteur meende dat het niet zou misstaan om op de zeven achtereenvolgende omslagen van een dergelijke cyclus ook iets muterends met zijn eigen naam te doen. Het past ook in zijn voornemen om Homo duplex zo min mogelijk – ook wat het uiterlijk betreft – op zijn vorige cyclus De tandeloze tijd te laten lijken.'

In de toelichting wordt ook gememoreerd dat de initialen lang voor verwarring hebben gezorgd. Zo werd ooit een affiche verspreid in Amsterdam met de aankondiging van de `Brandende Kwestie' van `A.Th.F. van der Heijden'. Voor de schrijver was de misser reden zijn optreden af te zeggen. Volgens hem heeft de keuze voor A.F.Th. als auteursnaam niets te maken met een verlangen om zich te vergelijken met Franse grootheden als JPS (volgens De Pender is dat Jean-Paul Sartre) of BHL (Bernard-Henry Lévy).

Op de boekenmarkt tijdens de Uitmarkt zal A.F.Th. met zijn werkboeken en manuscriptmappen achter een speciaal voor dat doel door uitgeverij Querido gehuurde kraam plaatsnemen, met zijn lezers over Moeilijke voeten praten, handgeschreven zinnen uit de roman cadeau doen en de eerste A.F.Th.-handtekeningen in boeken zetten.

    • Arjen Fortuin