De Vries wordt geen voorzitter van ELDR

Staatssecretaris Gijs de Vries ziet af van het voorzitterschap van de Europese liberalen, omdat zijn huidige takenpakket (met name Koninkrijksrelaties) hem te weinig tijd laat om de liberale partijen in Oost-Europa af te reizen, aldus De Vries' woordvoerder. Premier Kok deelde deze bezwaren.

Eerder was De Vries door de VVD naar voren geschoven als opvolger van de huidige voorzitter van de partij van Europese Liberalen en Democraten (ELDR), de Deen Elleman-Jensen, die een jaar vervroegd uit functie treedt. Voor de Nederlandse kandidatuur had de VVD informeel ook al steun onder de zusterpartijen georganiseerd. Vooral het contact met de nieuwbakken liberale partijen in Oost-Europa kost een ELDR-voorzitter veel tijd, terwijl De Vries als staatssecretaris de handen vol heeft aan de vaststelling van de toekomstige status van de Koninkrijksdelen Aruba en de Nederlandse Antillen. Voordat De Vries in 1998 staatssecretaris werd, was hij fractievoorzitter van de ELDR in het Europese parlement.