Daling van inkomen bij AOW'ers

Minister Vermeend (Sociale Zaken) ziet geen wettelijke oplossing voor de inkomensdaling van AOW'ers met een jongere partner als die partner de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Hij stelt voor AOW'ers op de hoogte te brengen van de inkomensdaling.

Dat hebben kringen rondom het kabinet vanmorgen bevestigd. De begrotingsonderhandelingen in de ministerraad leiden deze dagen tot een stroom aan kleine voorstellen over lastenverlichting, extra meevallers en nieuwe overheidsuitgaven. Het kabinet is bezig met de voorbereiding op de Miljoenennota 2001, die op Prinsjesdag gepresenteerd wordt. Pas dan zal het totale beeld aan extra uitgaven duidelijk zijn. Een AOW-er met een partner jonger dan 65 jaar gaat er na de invoering van de Belastingherziening, op 1 januari 2001, in eerste instantie meer op vooruit dan een AOW-er met een oudere partner. Als de jongere partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt ontstaat echter een inkomensdip. Vermeend heeft de afgelopen zomer naarstig gezocht naar middelen om dit onbedoelde foutje, veroorzaakt door het deels wegvallen van de zogenoemde arbeidskorting bij AOW'ers, recht te zetten, maar moest gisteren melden dat hij daar niet in is geslaagd.

Om vragen hierover vanuit de Kamer en van AOW'ers te voorkomen wil Vermeend iedereen op de hoogte brengen van deze omissie. Hij heeft daarom voorgesteld een brief te sturen aan de AOW'ers waarin ze op de hoogte gebracht worden van de inkomensdaling. Overigens zal de inkomensdaling op zijn vroegst in 2002 zichtbaar worden, omdat die pas aan het licht komt bij het invullen van het Belastingbiljet en de afrekening over 2001. Gisteren werd al duidelijk dat er dit jaar nog 1,2 miljard gulden meer uitgegeven zal worden dan voor de zomer bekend was. Ook voor volgend jaar is er extra geld. Zo krijgen automobilisten die in zuinige auto's rijden volgend jaar een extra lastenverlichting. In totaal trekt het kabinet volgend jaar 35 miljoen gulden uit om milieuvriendelijk rijden te bevorderen. Dit bedrag loopt de komende jaren op tot 145 miljoen gulden.

Vermeend heeft gisteren in de ministerraad ook een conceptvoorstel besproken over de zogenoemde inkomensplaatjes. Als gevolg van de Belastingherziening en een groot aantal andere fiscale en sociale maatregelen zullen alle Nederlanders er volgend jaar flink op vooruit gaan. Om te voorkomen dat de beloftes zoals die bij de behandeling van het Belastingplan gemaakt zien niet worden waargemaakt, zal het kabinet op sommige punten nog extra geld in moeten zetten.