Chesterton

Naar aanleiding van de aankondiging van G.K. Chesterton De man die donderdag was, in de rubriek `Pas verschenen' (Boeken 18.8.00), het volgende: De eerste druk van de Engelse uitgave dateert niet van 1920, maar van 1908. Ter adstructie hiervan neem ik de volgende gegevens over uit: G.K. Chesterton: A Bibliography door John Sullivan. London, University of London Press, 1958:

C.K. CHESTERTON. The Man Who Was Thursday: A Nightmare. Bristol, J.W. Arrowsmith/ London, Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co. Limited. Pp. VIII 332. Publ. in February 1908, at 6s, 4.000 copies.

De tweede onjuistheid is, dat het boek `nu voor het eerst in het Nederlands is vertaald'. Ik ben in het bezit van een vertaling uit 1920. De bibliografische gegevens van mijn exemplaar zijn als volgt:

CHESTERTON, G.K. Wie is Donderdag? Vrij bewerkt naar het Engelsch van G.K. Chesterton. Nederlandse vertaling door Wouter Steenhoff. Leiden, N.V. `Futura', 1920. Smal 80, 112 blz.

N.B. Dat Wouter Steenhoff de vertaler is, werd mij medegedeeld door de bovenvermelde bibliograaf John Sullivan. In 1961 verscheen een volledige vertaling verschenen als nummer 618 in de Prismareeks:

CHESTERTON, G.K. De man die Donderdag was. Nederlands van A.J. Richel, Utrecht/Antwerpen. Prisma-boeken, 1961. 19 cm, 185 blz. Prisma nr. 618.

Als verzamelaar van Chestertoniana verbaast het mij dat de heer Wigman blijkbaar slecht op de hoogte is van de drukgeschiedenis van het onderhavige boek.

Naschrift redactie

U heeft gelijk. Vele lezers hebben ons hierop geattendeerd. Uitgeverij Menken Kassander & Wigman zal deze informatie bij een herdruk rechtzetten.

    • G. van Steenhoven