Afghanistan toch niet welkom bij Spelen in Sydney

Afghanistan mag niet deelnemen aan de Olympische Spelen in Sydney. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft vandaag twee uitnodigingen ingetrokken voor het streng-islamitische land. Het IOC kwam tot deze beslissing omdat Afghanistan de invitaties beschouwde als beëindiging van de internationale boycot. Na overleg met voorzitter Samaranch erkende vice-voorzitter Gosper dat het een ongelukkige beslissing was om twee Afghanen uit te nodigen. ,,Het suggereert namelijk dat we het regime in Afghanistan erkennen'', zei Gosper. Twee jaar geleden deed het IOC het Afghaans Olympisch Comité in de ban, nadat was gebleken dat de organisatie geen enkele beslissingsbevoegheid had. Afghanistan wordt geregeerd door de Taliban-militie, een streng-islamitische beweging die negentig procent van het land controleert. Het is vrouwen verboden aan sport te doen en in de openlucht te werken.