Adri Duivesteijn vice-voorzitter in PvdA-fractie

Adri Duivesteijn wordt vice-voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede kamer. Dit heeft de fractie gisteren laten weten na een overlegdag in het Friese Koudum. Duivesteijn, oud-wethouder van Den Haag, volgt in het fractiebestuur Jan van Zijl op, die vertrekt naar de Raad voor Werk en Inkomen.

Het jongste PvdA-Kamerlid, Sharon Dijksma (29), wordt politiek secretaris van de fractie, als opvolgster van Marjet van Zuijlen, die de politiek verlaat. Ook heeft de fractie besloten haar eigen top, het fractiebestuur, van tien naar twaalf leden uit te breiden. Over de personele bezetting van dat bestuur vergadert de fractie op 5 september. De nieuwe tweede man van de PvdA-fractie is thans binnen de fractie specialist op het gebied van volkshuisvesting. Duivesteijn staat bekend als een politieke `straatvechter' en lijkt daardoor bijna de tegenpool van de meer afstandelijk opererende fractieleider Ad Melkert. De fractie gaf aan hem de voorkeur boven Ella Kalsbeek, een van de justitie-woordvoerders van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA.

Als Kamerlid was Duivesteijn (50) de auteur van de initiatiefwet over de `individuele koopbijdrage', die het de lagere inkomens mogelijk moet maken een woning te kopen op de overspannen huizenmarkt. Duivesteijn, die in 1989 als wethouder vertrok na een financiële rel over de bouw van het Haagse stadhuis, was in het verleden ook directeur van het Nederlands Architectuur Instituut in Rotterdam.

Na de vergadering in Koudum ging de fractie vandaag op bezoek in het noorden des lands. Er stonden een boottochtje en bezoeken aan het Abe Lenstra-stadion en het Domela Nieuwenhuis-museum in Heerenveen op het programma. Aanvankelijk had de fractie gisteren ook willen voorzien in de benoeming van een secretaris voor de interne organisatie van de fractie, thans Kamerlid Judith Belinfante. Besloten werd echter om eerst uitvoerig te beraadslagen over de structuur en de uitbreiding van het PvdA-fractiebestuur, waarbij de personele invulling van een en ander naar 5 september is verschoven.