1900 (1)

In de bespreking door Elsbeth Etty van 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur (Boeken, 12 augustus) acht zij de aandacht in dit boek voor Colijn te gering, te meer omdat er een recente biografie van Langeveld over Colijn is verschenen. Maar Colijn was in de periode 1920-1944 leider van de ARP en in 1933-1939 premier, en die periodes vallen ruimschoots buiten het tijdsgewricht van de studie van Bank en Van Buuren. Colijn was helemaal niet beeldbepalend voor de periode rond 1900 en zelfs niet voor de Lombok-expeditie van 1894. In de commotie die ontstond over zijn rol op Lombok n.a.v. de biografie van Langeveld (1998) wordt wel eens vergeten dat Colijn slechts een 2e Luitenant was. In het verslag van W. Cool (Kapitein der Genie) De Lombok Expeditie (G.Kolff & Co, Batavia/'s-Gravenhage, 1896) wordt Colijn bij de actie bij het paleiscomplex Tjakra Nagara zelfs niet eens in de hoofdtekst vermeld. Colijn duikt pas op in de Lijst der Gedecoreerden – bij KB, 9 april 1895, No. 36 – als één van de tientallen nieuwe Ridders 4e klasse der Militaire Willemsorde.

    • Robert J. Smits