Woede over compensatie door trust IG Farben

De functionaris, die belast is met de liquidatie van de trust die voortkwam uit het voormalige Duitse chemiebedrijf IG Farben, heeft gisteren gezegd dat de trust IG Farben binnen enkele weken zijn eigen compensatiefonds zal oprichten voor dwangarbeiders uit het nazi-tijdperk. Als één van de grootste chemiebedrijven ter wereld produceerde IG Farben tijdens de tweede wereldoorlog het Zyklon-B gas waarmee miljoenen in de gaskamers werden vermoord.

Na de oorlog werd het bedrijf door de geallieerden ontmanteld en sinds 1952 leefde het voort als een trust, belast met de afhandeling van tientallen eisen en rechtzaken die nog steeds hangende zijn bij Duitse gerechtshoven.

Volker Pollehn, de functionaris die nu is belast met de liquidatie van de trust IG Farben, zei gisteren tijdens de aandeelhoudersvergadering dat de komende weken een fonds zal worden gevormd met een eerste inleg van een half miljoen mark. Hij herhaalde dat IG Farben niet zal deelnemen aan een soortgelijk fonds met ongeveer 10 miljard mark dat de Duitse regering onlangs heeft opgericht om voormalige dwangarbeiders uit de nazi-tijd te compenseren. Volgens Pollehn heeft dat legale oorzaken die weer het gevolg zijn van de beoogde liquidatie van de trust IG Farben.

Buiten het gebouw waar de aandeelhouders van IG Farben gisteren in Frankfurt samenkwamen, eisten furieuze betogers dat de op 20 miljoen mark geschatte bezittingen van de trust direct zullen worden verdeeld onder de oorlogsslachtoffers. Anti-fascistische groepen bestormden binnen zelfs het podium terwijl ze leuzen schreeuwden als `Nazi's eruit!'

Dieter Wiefelspuetz, een vooraanstaand Bondsdag-lid van kanselier Gerhard Schröders SPD, noemde het besluit van IG Farben om een eigen fonds te stichten met een inhoud van slechts een half miljoen mark vanmorgen in het Handelsblatt ,,een schandaal''. Hij zei te vrezen dat van het nu nog bij IG Farben beschikbare geld een groot deel zal verdwijnen in onnodige administratieve procedures. ,,Het is stuitend om te zien hoe IG Farben op deze wijze van de zaak probeert af te komen''. Wiefelspuez voegde daaraan toe dat het IG Farben zijn verantwoordelijkheden jegens het verleden niet mag ontlopen.