Wachtlijsten

Met verbazing heb ik kennis genomen van het artikel in de krant van 14 augustus, waarin staat dat minister Borst erop aan dringt dat ,,patiëntenorganisaties meer druk op de ziekenhuizen moeten uitoefenen'' om de wachttijden via internet openbaar te maken. Mevrouw Borst c.s. is zelf debet aan het ontstaan van wachtlijsten, omdat zij een in het verleden goed draaiende gezondheidszorg langzaam om zeep dreigt te brengen door de steeds wisselende regelgeving en financiering van de gezondheidszorg. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat zij probeert de schuld van de wachtlijsten in de schoenen van de specialisten en ziekenhuizen te schuiven.

De tweede reden van mijn verbazing is dat de website waar de wachttijden vermeld worden (http://www.nvz-ziekenhuizen.nl/pub/wachttijden/), zeer grove onnauwkeurigheden toont. Om op mijn vakgebied te spreken: zover ik weet wordt nergens in de wereld – zeker niet in Nederland – een knievervangende operatie poliklinisch uitgevoerd. Onder de rubriek `dagbehandeling' staat een staatje `Orthopaedie: totale knie operatie'. Laten we voordat we verder gaan met publicatie van wachtlijsten op internet, beginnen met een juiste rubricering van de items. Blijkbaar zijn de lijsten samengesteld door iemand die geen verstand heeft van de materie die hij/zij behandelt.

    • Dr. T.S. Oei
    • Orthopaedisch Chirurg