VS versoepelen spelregels voor embryo-onderzoek

Amerikaans overheidsgeld mag voortaan worden gebruikt voor onderzoek aan embryonale stamcellen, maar pro-life-lobbyisten hebben bereikt dat federaal geld niet mag worden gebruikt om de embryonale stamcellen uit de embryo's te halen. Daarvoor moet particulier geld worden gebruikt.

Dit staat in gisteren gepubliceerde richtlijnen van de National Institutes of Health, de grootste subsidiënt van overheidsonderzoek in de VS. Onderzoek met menselijke embryo's, in het laboratorium gemaakt voor een reageerbuisbevruchting maar niet gebruikt, is in de Verenigde Staten bij wet verboden. De laatste paar jaar woedde in de VS echter een discussie over de vraag of embryonale stamcellen ook onder dat verbod vallen. Embryonale stamcellen kunnen uit embryo's van enkele dagen oud worden geïsoleerd en dan in celkweek worden gehouden. Het embryo wordt daarna vernietigd.

President Clinton verdedigde gisteren het gebruik van de embryonale stamcellen: ,,Ik denk dat we niet kunnen afzien van de mogelijkheden om levens te redden en te verbeteren, om mensen letterlijk te laten opstaan en lopen, [...] zo lang we rigoreuze ethische maatstaven aanhouden.'' In een reactie liet Douglas Johnson, juridisch directeur van het National Right to Life Committee, weten dat zijn pro-life-organisatie het verzet niet opgeeft. ,,Je moet een embryo doden om de stamcellen te verkrijgen.''

Embryonale stamcellen zijn embryocellen die nog kunnen differentiëren tot alle ruim 200 menselijke celtypen. Onderzoekers leren dit proces beheersen en gebruiken het om cellen te maken die als medicijn kunnen worden ingezet bij ziekten waar bepaalde celtypen verloren zijn gegaan, zoals bijvoorbeeld bij de ziekte van Parkinson.

Vorige week kondigde de Britse regering aan een stap verder te willen gaan, en als het parlement instemt, niet alleen het gebruik van embryonale stamcellen voor therapeutische doeleinden toe te staan, maar ook dat de embryo's kloon van een volwassene zijn.