Suriname schorst bankpresident

De regering-Venetiaan heeft de directeur van de Centrale Bank van Suriname, Henk Goedschalk, geschorst wegens wanbeleid. Gisteren is bij de Bank een nieuwe raad van commissarissen benoemd die het beleid in de afgelopen vier jaar gaat onderzoeken.

Algemeen wordt aangenomen dat Goedschalk zal worden vervangen door André Telting, die al eerder Bankpresident was van 1994 tot 1996 en in die periode een eind maakte aan de praktijk om begrotingstekorten eenvoudig te financieren door geld bij te drukken.

Bronnen op het ministerie van Financiën in Paramaribo ontkennen dat Goedschalk bij voortijdige beëindiging van zijn contract in aanmerking komt voor een afkoopsom van een half miljoen Amerikaanse dollars. ,,Dat staat niet in de arbeidsvoorwaardenregeling die minister Humphrey Hildenberg onder ogen heeft gehad'', aldus een woordvoerder.

Goedschalk wordt verantwoordelijk gesteld voor de huidige staatsschuld van Suriname, die 1,2 miljard Nederlandse gulden bedraagt, en voor de scherpe waardevermindering van de Surinaamse gulden ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Bij het aantreden van de vorige Surinaamse regering in 1996 was de wisselkoers voor de dollar ongeveer 400 Surinaamse guldens, nu is dat meer dan vijf keer hoger. Telting werd tijdens de verkiezingscampagne eerder dit jaar door enkele partijen naar voren geschoven als presidentskandidaat.

Vice-president Ajodhia zei gisteren dat zou worden bekeken of een aantal wisselkantoren gesloten kunnen worden. Deze `cambio's' zouden in samenwerking met Goedschalk de koersen hebben opgeschroefd.