Pregnyl

Wekenlang heb ik mijn blaas geleegd in containers en ben ik met kratten vol van deze containers naar het lokale inzamelpunt gereden, in de veronderstelling daar echtparen mee te helpen die niet zwanger konden worden. Naar nu blijkt, heb ik daarmee tevens vetzuchtige medeburgers verlost van hun vraatzucht en – veel erger – de portemonnee gespekt van artsen en zogenoemde afslankklinieken (NRC Handelsblad, 15 augustus). De Inspectie voor de Gezondheidszorg grijpt niet in. Dat hoeft ook niet, want Moeders voor Moeders zal door deze wantoestanden de broodnodige urinetoevoer zien teruglopen, waardoor Pregnyl wellicht niet meer zo gemakkelijk verkrijgbaar zal zijn. Ik zal mij in ieder geval wel bedenken voor ik mij weer aanmeld.

    • Cisca van Meurs